- Privacy

Privacybeleid  persoonsgegevens

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Europese verordening draagt de naam GDPR (General Data Protection Regulation). De AVG  is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in Nederland. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen:

De bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens.
Het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

 

Wat betekent deze wet voor u en mij?
De AVG moet er voor zorgen dat bedrijven kritischer zijn over het gebruik van persoonlijke gegevens en het verzamelen daarvan. Gegevens dienen op een veilige manier opgeslagen te worden. Ook zorgt de AVG ervoor dat u meer rechten heeft over uw privacygevoelige gegevens. Zo zijn bedrijven verplicht om, op verzoek, inzage te geven in de verzamelde persoonsgegevens. Ook heeft u het recht uw gegevens te laten aanpassen of volledig te laten verwijderen.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vraag ik u minimaal om uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en telefoonnummer op te slaan in de PC. Voor cliënten waarvan de behandeling vergoed wordt door de verzekeraar zijn, in deze meeste gevallen, ook de geboortedatum, burgerservice nummer en het verzekeringsnummer nodig. Wanneer u bezwaar heeft tegen het opslaan van deze gegevens, vraagt u mij dan naar de mogelijkheden.

Ik zal u, indien de gegevens nog niet bij mij bekent zijn, vragen of ik deze gegevens van u op mag slaan. Als u vragen heeft over de opslag van gegevens dan kunt u deze aan mij stellen. Wanneer u uw gegevens wilt laten aanpassen of verwijderen, geeft u dit dan bij mij aan.